2016 rok

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2016 rok
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2016 rok
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2016 rok
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2016 rok
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2016 rok
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2016 rok
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2016 rok
MS-S40 sprawozadanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2016 rok
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika za 2016 rok

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2016 roku
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2016 roku
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej z I półrocze 2016 roku
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2016 roku
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2016 roku
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2016 roku
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2016 roku
MS-S40 sprawozadanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2016 roku
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika za I półrocze 2016 roku

Rejestr zmian dla: 2016 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-22
Publikacja w dniu:
2017-04-22
Opis zmiany:
b/d