2017 rok

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2017 r.

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za2017 r.

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2017 r.

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2017 r.

MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2017 r.

MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2017 r.

MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2017 r.

MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2017 r.

MS-Kom23 sprawozdanie z czynnosci komornika za 2017 r.

 

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze

MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze

MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze

MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze

MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze

MS-Kom23 sprawozdanie z czynnosci komornika za I półrocze

Rejestr zmian dla: 2017 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d