2019 rok

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2019 r.

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2019 r.

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2019 r.

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2019 r.

MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2019 r.

MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2019 r.

MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2019 r.

MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2019 r.

MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika za I półrocze 2019 r.

MS-S1 sprawozadanie w sprawach cywilnych za 2019 r.

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2019 r.

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2019 r.

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2019 r.

MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2019 r.

MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2019 r.

MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2019 r.

MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorksiej służby sądowej za 2019 r.

MS-Kom23 sprawozdanie za czynności komornika za 2019 r.

MS-S62 sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za 2019 rok

 Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: 2019 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-02
Publikacja w dniu:
2020-07-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-21
Publikacja w dniu:
2020-01-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d