e-Płatności

E-PŁATNOŚCI – NOWY SYSTEM ELEKTRONICZNYCH OPŁAT SĄDOWYCH
Opłaty sądowe można uiszczać w następujący sposób:

1.przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu - konta bankowe - tu odwołanie do zakładki konta bankowe sądu 
2.w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju
3.za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 1.01.2017r: www.oplaty.ms.gov.pl
4.w formie znaków opłaty sądo­wej o odpowiedniej wartości.

Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Kozienicach prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie: czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp.  Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.


Uprzejmie informujemy, że Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1892) wprowadza dodatkową możliwość dokonywania przez obywateli opłat sądowych w sprawach cywilnych w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej przy użyciu terminala płatniczego.
Powyższa usługa jest świadczona w
Punkcie Obsługi Kasowej Sądu Rejonowego w Kozienicach 
zlokalizowanym  w Kozienicach  przy ul. Radomskiej 14a.


Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz nie dokonuje zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

Rejestr zmian dla: e-Płatności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-23
Publikacja w dniu:
2021-02-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-23
Publikacja w dniu:
2021-02-23
Opis zmiany:
Utworzenie wpisu