Informacja dodatkowa do Zarządzenia Nr Adm.-011-5/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r.

Spotkania informacyjne w Sądzie Rejonowym w Kozienicach prowadzi mediator, trener Maria Dobosz z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu.

Tel. 609 559 263

Rejestr zmian dla: Informacja dodatkowa do Zarządzenia Nr Adm.-011-5/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r.