Informacja dotycząca przyłączenia z dniem 01.01.2017r. do właściwości Sądu Rejonowego w Kozienicach miasta i gminy Pionki

INFORMACJA

na podstawie §2 pkt. 29 ppkt. b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 października 2014r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1407) w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016r. (Dz.U.2016r. poz. 2165) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Sąd Rejonowy w Kozienicach od dnia 01.01.2017 roku rozpoznaje sprawy z terenu gmin: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Pionki i Sieciechów.

Rejestr zmian dla: Informacja dotycząca przyłączenia z dniem 01.01.2017r. do właściwości Sądu Rejonowego w Kozienicach miasta i gminy Pionki