Komunikacja elektroniczna

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 10a - Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między sądami powszechnymi a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków  komunikacji elektronicznej w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

System dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/.oraz zakładki Plany postępowań o zamówienia publiczne  (str. 32 wytycznych)

a w niej wszystkie plany zamówień począwszy od 2020r, potem 2019 itd.

Rejestr zmian dla: Komunikacja elektroniczna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-02
Publikacja w dniu:
2021-03-02
Opis zmiany:
Utworzenie wpisu