Numery Kont Bankowych

Konto dochodów:

Nr 07 1010 1010 0065 5222 3100 0000

w NBP O/O Warszawa

 

Konto sum depozytowych PLN :

Nr 95 1130 1017 0021 1000 0590 0004

w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

 

Konto sum depozytowych w CHF :

Nr 79 1130 1017 0021 1000 0590 0001

w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

 

Konto sum depozytowych w USD :

Nr 68 1130 1017 0021 1000 0590 0005

w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

 

Konto sum depozytowych w EURO :

Nr 52 1130 1017 0021 1000 0590 0002

w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

 

Konto sum depozytowych w GBP :

Nr 25 1130 1017 0021 1000 0590 0003

w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

 

Konto zaliczek :

Nr 98 1130 1062 0000 0579 6120 0001

w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

 

Konto Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

Nr 48 1130 1017 0000 0579 6120 0005

w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

 

Rejestr zmian dla: Numery Kont Bankowych