Kontrola zarządcza

Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.


Kontrola zarządcza dotyczy sektora finansów publicznych, w tym sądów i stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.


Realizując dyspozycję art. 70 ust. 5 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.) w związku komunikatem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - Sprawiedliwość Sąd Rejonowy w Kozienicach zamieszcza do pobrania stosowne dokumenty.

Rejestr zmian dla: Kontrola zarządcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-18
Publikacja w dniu:
2021-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-26
Publikacja w dniu:
2021-01-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-26
Publikacja w dniu:
2021-01-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-14
Publikacja w dniu:
2019-11-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-20
Publikacja w dniu:
2017-04-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-20
Publikacja w dniu:
2017-04-20
Opis zmiany:
b/d