Koordynator ds. mediacji

KOORDYNATOR DS. MEDIACJI
Koordynator ds. mediacji działa w Sądzie Okręgowym w Radomiu:
SSO Joanna Kaczmarek – Kęsik
pok. 210 II piętro
tel. 48 677 67 42
email: mediacje@radom.so.gov.pl

Koordynator ds. mediacji pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 11.00 w pok. 210 w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 10.

Koordynator ds. mediacji wykonuje działania na rzecz rozwoju mediacji, zapewnia sprawną komunikację pomiędzy sędziami i mediatorami oraz stałymi mediatorami, a także współpracuje przy organizowaniu spotkań informacyjnych. Koordynator wykonuje swoje zadania również w sądach rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. poz. 1595).


Rejestr zmian dla: Koordynator ds. mediacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-03
Publikacja w dniu:
2020-08-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d