Opłata Sądowa

Uprzejmie informuję, że  z dniem 8 września 2016r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. 2016.poz.1420) w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza lub sąd. 

Na podstawie §1.cyt. rozporządzenia obowiązuje opłata za dokonany wpis w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 złotych.

Opłaty należy dokonywać w kasie sądu lub na rachunek bankowy sum na zlecenie Sądu Rejonowego w Kozienicach
nr  98 1130 1062 0000 0579 6120 0001.

Przedmiotowa opłatę uiszcza każdorazowo wnioskodawca wraz ze składanym pisemnym wnioskiem o wszczęcie postępowania o wydanie orzeczeń o stwierdzeniu nabycia spadku, podlegającym wpisowi do Rejestru Spadkowego.

Rejestr zmian dla: Opłata Sądowa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-23
Publikacja w dniu:
2021-02-23
Opis zmiany:
Utworzenie wpisu