Opłaty sądowe

Kalkulator naliczania opłat i odsetek ustawowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

 

W większości spraw majątkowych pobiera się opłatę stosunkową. Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia (nie mniej niż 30 zł) z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

Pozostałe rodzaje opłat:

Opłata podstawowa, tymczasowa, stała oraz opłata kancelaryjna. Opłata postawowa wynosi 30 zł i pobiera się ją od osób zwolnionych od kosztów sądowych (obejmuje opłatę od pozwu oraz środków zaskarżenia).

Przykładowe opłaty stałe: Pozwy: Wysokość opłaty:

 • o naruszenie posiadania 200 zł
 • o eksmisję 200 zł
 • o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 zł

Wnioski: Wysokość opłaty:

 • o podział majątku wspólnego 1.000 zł przy zgodnym projekcie podziału majątku wspólnego 300 zł
 • o ustanowienie drogi koniecznej 200 zł
 • o rozgraniczenie nieruchomości 200 zł
 • o zasiedzenie nieruchomości 2.000 zł
 • o zniesienie współwłasności 1.000 zł przy zgodnym projekcie zniesienia współwłasności 300 zł
 • o stwierdzenie nabycia spadku 50 zł
 • o zabezpieczenie spadku 50 zł
 • o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł
 • o dział spadku 500 zł przy zgodnym projekcie działu spadku 300 zł
 • o dział spadku i zniesienie współwłasności 1.000 zł przy zgodnym projekcie działu spadku i zniesienia współwłasności 600 zł
 • o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że został zgłoszony w piśmie wszczynającym postępowanie 40 zł
 • o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że został zgłoszony w piśmie wszczynającym postępowanie 100 zł
 • o wyjawienie majątku 40 zł
 • o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego 40 zł
 • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika 50 zł

Opłatę stałą w wysokości 100 zł pobiera się od skargi na czynności komornika oraz od zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

W postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

 • do 2.000 zł 30 zł
 • ponad 2.000 zł do 5.000 zł %u2013 100 zł
 • ponad 5.000 zł do 7.500 zł %u2013 250 zł
 • ponad 7.500 zł %u2013 300 zł

Od wniosku o wydanie z akt sprawy odpisu, wypisu, zaświadczenia, dokumentu oraz kopii pobiera się opłatę kancelaryjną. Opłata kancelaryjna wynosi 6 zł za każdą stronę (dotyczy odpisów, wypisów, zaświadczeń) oraz 1 zł (dotyczy wydania kopii dokumentu).

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d