podstawa prawna, obszar właściwości i właściwość rzeczowa

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.05.1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości /(Dz.U. z 1975r. Nr 18, poz. 99)

Kompetencje sądów powszechnych zostały określone w art. 177 Konstytucji RP. Sprawują one wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. Szczegółowe zasady funkcjonowania sądów określa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 ze zm.) i Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.). Do kompetencji sądów powszechnych w szczególności należy rozstrzyganie spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawami innym sądom. Rozstrzygają one także inne sprawy, jeżeli zostały przekazane odrębnymi ustawami.

Na podstawie §2 pkt. 29 ppkt. b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 października 2014r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1407) w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016r. (Dz.U.2016r. poz. 2165) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych  Sąd Rejonowy w Kozienicach rozpoznaje sprawy z terenu gmin: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Pionki i Sieciechów.

Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie  utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2012r. poz. 95, z póź. zm.) i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie  zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2017 r. poz. 127, z póź. zm.)  została określona właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Kozienicach:

  • I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
  • II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1  Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 ze zm.) z obszaru właściwości tego Sądu,
  • V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu

Rejestr zmian dla: podstawa prawna, obszar właściwości i właściwość rzeczowa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-20
Publikacja w dniu:
2017-04-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-20
Publikacja w dniu:
2017-04-20
Opis zmiany:
b/d