Portal informacyjny

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2015 rok utworzony został Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Kozienicach.

Treść wydanego Zarządzenia wraz z Regulaminem Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Kozienicach dostępne są poniżej w załączniku.

 

 

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Kozienicach (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa (w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Kozienicach i podejmowanych w nich czynnościach.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy:

  1. Zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta", który jest dostępny na stronie głównej serwisu.
  2. Zgłosić w punkcie obsługi interesantów jednego z sądów objętych działaniem Portalu celem:
  • weryfikacji danych, która polega na porównaniu danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego;
  • odebrania potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło (weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów);
  • złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Weryfikacji sygnatur spraw, w których użytkownik żąda dostępu, dokonuje kierownik właściwego sekretariatu wydziału.

 

Rejestracja

Procedura rejestracji w postaci graficznej i słownej reprezentacji czynności podzielonej na kroki.

Proces rejestracji w Portalu Informacyjnym składa się z 5 kroków:

Krok 1

Odnajdź Portal właściwej apelacji, w której chciałbyś/chciałabyś założyć konto korzystając z wykazu sądów.

Krok 2

Zapoznaj się z regulaminem Portalu Informacyjnego, znajdziesz tam wszystkie potrzebne informacje o zasadach jego działania.

Krok 3

Skorzystaj z formularza wniosku o rejestrację sprawy, wprowadź wszystkie wymagane informacje zgodnie z rzeczywistością.

Krok 4

Udaj się do Punktu Informacyjnego jednego z sądów apelacji, w której dokonujesz rejestracji i objętego działaniem Portalu Informacyjnego z dokumentem tożsamości użytym w trakcie składania wniosku o rejestrację

Krok 5

Po weryfikacji Twoje tożsamości w sądzie, otrzymasz login oraz hasło do Portalu Informacyjnego. Od tej pory możesz korzystać z jego zasobów.

Dostęp do sprawy

Procedura rejestracji w postaci graficznej i słownej reprezentacji czynności podzielonej na kroki.

Uzyskanie dostępu do sprawy, do której jesteś uprawniony składa się z 3 prostych kroków:

Krok 1

Zaloguj się do Portalu Informacyjnego przy użyciu loginu oraz hasła, odnajdź zakładkę „Wnioski”

Krok 2

Wypełnij formularz wniosku podając informację o sądzie, wydziale, sygnaturze oraz Twojej roli w sprawie do której o dostęp wnioskujesz

Krok 3

Wyślij wniosek i oczekuj na pojawienie się sprawy na liście. Proces ten potrwa co najmniej 24 godziny

Co w przypadku kiedy Twój wniosek zostanie odrzucony, pomimo, że jesteś uprawniony do dostępu do sprawy?

  1. Sprawdź ponownie, czy wprowadzone przez Ciebie informacje o sprawie są właściwe.
  2. Upewnij się, że występujesz w tej sprawie jako podmiot uprawniony bądź upoważniony na podstawie przepisów szczególnych.
  3. Upewnij się, że adres, którego użyłeś w procesie rejestracji, jest również adresem, który został podany sądowi do korespondencji w sprawie, do której wnioskujesz o dostęp. Jeżeli jesteś pełnomocnikiem profesjonalnym, użyj zakładki administracyjnej i dodaj właściwe adresy, których używasz do kontaktu z sądem.
  4. Jeżeli zweryfikowałeś poprawność kroków od 1 do 3, złóż wniosek o dostęp do sprawy ponownie.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Kozienicach określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr Adm-0151-10/14 Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach.

 Portal Informacyjny dostępny jest pod adresem:

portal.lublin.sa.gov.pl