Portal informacyjny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 lipca 2019 roku wprowadzony zstał Regulamin Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru aplecji lubelskiej - szczegóły w plikach do pobrania.

 

 

Internetowy Portal Informacyjny utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa (w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Powszechnym i podejmowanych w nich czynnościach.

Regulamin powyższy określa między innymi:

  • zasady dostępu do sprawy §3
  • rejestrację konta gółwnego §4
  • rejestrację konta podmiotu publicznego §5
  • rejestracja konta pełnomocnika zawodowego §6
  • zasady korzystania z Portalu Informacyjnego §9
  • uprawnienia użytkownika §11
Dodatkowo wprowadzone zostało z dniem 6 listopada 2019,  zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w  Kozienicach z dn. 30 sierpnia 2019 roku Nr Adm.-021-11/19 - szczegóły w plikach do pobrania 

 Portal Informacyjny dostępny jest pod adresem:

portal.lublin.sa.gov.pl