Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza lub sąd

 Kozienice dnia 12.10.2016r.

Dyrektor
Sądu Rejonowego 
w Kozienicach

Informacja

Uprzejmie informuję, że weszło w życie z dniem 8 września 2016r.  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. 2016.poz.1420) w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza lub sąd.  

Na podstawie §1.cyt. rozporządzenia obowiązuje opłata za dokonany wpis w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 złotych.

Opłaty należy dokonywać w kasie sądu lub na rachunek bankowy sum na zlecenie Sądu Rejonowego w Kozienicach nr  98 1130 1062 0000 0579 6120 0001.

Przedmiotową opłatę uiszcza każdorazowo wnioskodawca wraz ze składanym pisemnym wnioskiem o wszczęcie postępowania o wydanie orzeczenia podlegającego wpisowi do Rejestru Spadkowego.

Rejestr zmian dla: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza lub sąd