Zaliczki na biegłego

Sąd Rejonowy w Kozienicach
ul. Konstytucji 3 Maja 22
26-900 Kozienice


Konto zaliczek :
Nr 98 1130 1062 0000 0579 6120 0001
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

dopisek: zaliczka na biegłego w spr. .........

Rejestr zmian dla: Zaliczki na biegłego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-23
Publikacja w dniu:
2021-02-23
Opis zmiany:
Utworzenie wpisu