Zarządzenie Nr Adm.-011-5/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r.

w przedmiocie wyznaczenia terminów
spotkań informacyjnych z mediatorem

z uwagi na obowiązek wynikający z treści § 34.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w uzgodnieniu z Polskim Centrum Mediacji Oddział w Radomiu wyznaczam począwszy od miesiaca sierpnia 2016 roku spotkania informacyjne z mediatorem w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiaca w godzinach 10:00 do 11:00 w sali konferencyjnej tutejszego Sądu.

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

Anna Miłosz

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr Adm.-011-5/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016r.