Krajowa Rada Notarialna

Biuro Krajowej Rady Notarialnej
00-172 Warszawa
ul. Dzika 19/23
fax (022) 635-79-10
www.krn.org.pl