Okręgowa Izba Radców Prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych
20-607 Lublin
ul. K.Wallenroda 2e
tel.(081) 532-06-95
e-mail: oirp_lublin@radca.lex.pl