Praktyki studenckie

Praktyki w administracji rządowej Sąd Rejonowy w Kozienicach uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszą jednostką i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 048 614 29 13 wew. 202 i/lub mailowo pod adresem: praktyki.sr@kozienice.sr.gov.pl

 

 

1. Praktyki studenckie organizowane w Sądzie Rejonowym w Kozienicach są nieodpłatne.
2. O przyjęcie na praktyki studenckie w Sądzie Rejonowym w Kozienicach mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów licencjackich albo jednolitych magisterskich.
3. Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk w Sądzie Rejonowym w Kozienicach proszeni są o składanie (przesyłanie) wypełnionego formularza aplikacyjnego (wg załączonego wzoru), co najmniej na dwa tygodnie przed terminem praktyki na adres:

Sąd Rejonowy w Kozienicach

Oddział Administracyjno-Finansowy,

ul. Konstytucji 3 Maja 22 14

26-900 Kozienice.

4. Przyjęcie studenta na praktykę wymaga podpisania przez Prezesa Sądu Rejonowego  w Kozienicach umowy (porozumienia) z uczelnią kierującą.

  • porozumienie określa prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania praktyki studenckiej.

5. Warunkiem koniecznym do odbycia praktyki studenckiej jest ubezpieczenie studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki (w przypadku, gdy ubezpieczenie studenta przez szkołę nie jest możliwe, student obowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie).

6. Student po rozpoczęciu praktyki studenckiej:

  • składa oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
  • ochrony informacji niejawnych,
  • odbywa szkolenie bhp,
  • odbywa szkolenie ppoż.

 

Informujemy, że materiały i informacje dotyczące organizacji praktyk studenckich w administracji rzadowej w 2015 roku dostępne są na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (linki poniżej):

 

http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku

lub

 

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3047,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html