Rejestry Sądowe

Krajowy Rejestr Sądowy
http://www.ms.gov.pl/krs/krs.php
- obszar właściwości  Sądu Okręgowego w Radomiu
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

02 – 315  Warszawa
ul. Barska 28/30
tel.(0 22) 570 – 55 – 11Krajowy Rejestr Karny
http://www.ms.gov.pl/krk/krk.php
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 26-600 Radom
tel. 0 prefiks 48 36 80 323
fax. 368 03 03Rejestr Zastawów
http://www.ms.gov.pl/rz/rz.php 
– obszar właściwości sądów rejonowych należących do okręgu radomskiego
Sąd Rejonowy w Lublinie
20 - 607 Lublin
ul. Konrada Wallenroda 4d

Rejestr zmian dla: Rejestry Sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d