Wideokonferencje

Sąd Rejonowy w Kozienicach dysponuje urządzeniami do przeprowadzania wideokonferencji gwarantującymi łącznie poufność i integralność przekazywania obrazu i dźwięku na odległość, umożliwiającymi m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235§2 k.p.c. lub art. 177§1a k.p.k.

Termin przeprowadzenia wideokonferencji należy uzgadniać z Kierownikiem Sekretariatu I Wydziału Cywilnego pod numerem telefonu: 048 614 29 13 wew. 218 i Kierownikiem Sekretariatu II Wydziału Karnego pod numerem telefonu: 048 614 29 13 wew. 225

Prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie sali i sprzętu do wideokonferencji należy kierować na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach
ul. Konstytucji 3 Maja 22
26-900 Kozienice
adres e-mail: sekretariat@kozienice.sr.gov.pl

Osobą odpowiedzialną od strony technicznej jest Informatyk Sądu Rejonowego w Kozienicach tel. 048 614 29 13 wew. 227


W ramach udostępnionej w sądach powszechnych infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie wideokonferencji istnieje możliwość nawiązania połączenia przez dowolną osobę z własnego urządzenia poprzez wykorzystanie w tym celu dedykowanej aplikacji umożliwiającej nawiązanie takiego połączenia z sądem orzekającym.

 W ramach pomocy dla obywateli została uruchomiona telefoniczna linia wsparcia:

 nr tel: 71 748 96 00

 

 oraz możliwość zgłaszania problemów drogą elektroniczną:

 cpw@wroclaw.sa.gov.pl


Rejestr zmian dla: Wideokonferencje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Opis zmiany:
Utworzenie wpisu